Julkaisuja

Katsaus biokaasun liiketoimintamalleihin

Tässä selvityksessä käsitellään biokaasun liiketoimintamallien eri vaihtoehtoja, painottuen maaseutuyritysten näkökulmaan UusiutuWat -hankkeen kohderyhmänä. Selvitys perustuu suomalaisten biokaasuyritysten tapauskuvauksiin (10 kpl),…

Ajankohtaista

Energiayhteisö -teemailta 26.8 (webinaari)

Energiayhteisöteemaillassa esitellään mitä energiayhteisöt ovat, kuka sellaisen voi perustaa ja millaisia kokemuksia yhteisöistä on saatu Suomessa. Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijoita Suomen…

Julkaisuja

Aluelämmöntuotannon elinkaariympäristövaikutukset

Opinnäytetyö aluelämmöntuotannon elinkaariympäristövaikutuksista on julkaistu. Opinnäytetyön tavoitteena oli havainnollistaa hakkeella tuotetun aluelämmöntuotannon päästöjä yhdelle tyypilliselle laitokselle sekä miten päästöt kertyvät…

Ajankohtaista

Sähkövarastohankkeen raportit luettavissa

Mobiilisähkövarastolla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle oli hankekokonaisuus, joka koostui kehittämishankkeesta ja investointihankkeesta. Hankkeiden kestoaika oli 1.4.2017 – 31.3.2020. Hankkeilla…