Energiaraitti -verkosto

Energiaraitti on uusiutuvan energian ja vähähiilisistä ratkaisuista kiinnostuneille suunnattu verkosto, joka tarjoaa laajasti tietoa, julkaisuja sekä esimerkkejä hajautetun uusiutuvan energian käytännön ratkaisuista ja liiketoimintamalleista.

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia parantaa maaseudun työllisyystilannetta sekä tukee suoraan vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta, ympäristön tilan parantamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä.