Energiayhteisöt seminaari 10.12.2019

UusiutuWat-hanke osallistui Helsingissä pidettyyn energiayhteisöjä käsittelevään seminaariin. Erilaisille energiayhteisölle on ollut aika ajoin mielenkiintoa viime aikoina varsinkin sähkön pientuotannon järjestelmien kustannuksien alennettua merkittävästi, erityisesti aurinkoenergian osalta. Energiayhteisöjen esteenä on ollut toistaiseksi pitkälti lainsäädäntö sekä teknologiaan että digitalisaatioon liittyvät ratkaisut. FinSolar-hanke on toimillaan edistänyt merkittävästi energiayhteisöjen muodostumista aina käytännön toteutusasteelle edenneihin pilotteihin asti.

Lisää tietoa