Biokymppi OY – Biokaasualan pioneeri

Biokymppi OY – Biokaasualan pioneeri

 

Biokymppi Oy on vuonna 2007 perustettu Kiteellä sijaitseva yritys, jonka päätoimena on orgaanisten jätteiden käsittely, energia- ja lannoitetuotanto. Lisäksi yhtiö tarjoaa jätteiden biokaasutuotantoon, jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä asiantuntija-, koulutus- ja tutkimuspalveluita.

Tuotantolaitoksen tietoja

Laitoksen raaka-aineina ovat mm. kotitalouksien biojätteet, kaupan biojätetteet, elintarviketeollisuuden jätteet ja tähteet, karjanlantaa sekä jätevesi- ja rasvalietteitä.

Bio10:n laitoksella on kaksi erillistä jätteidenkäsittely linjaa (mesofiilinen – lietemädätys):

Luomuhyväksyttyä maanparannusainetta tuottavan linjan biokaasureaktorin tilavuus on 3000 m³.

Jätevesi- ja rasvalietteitä käsittelevä linja (lannoitevalmisteet eivät luomuhyväksyttyjä), reaktorin tilavuus 1000 m³.

Kaikki laitoksen tuottamat lannoitevalmisteet hyödynnetään maataloudessa, mikä vähentää teollisesti tuotettujen tuontilannoitteiden käyttöä.

Biokaasusta tuotetaan lämpöä ja sähköä. Bio10 on sähkön ja lämmön suhteen energiaomavarainen. Osa biokaasusta hyödynnetään Kiteen kaukolämmön tuotannossa. Kaikki ylijäämäsähkö siirretään valtakunnan sähköverkkoon. Biokymppi tuottaa pientuottajan uusiutuvaa sähköä eli Farmivirtaa, jota saatavilla valtakunnallisesti. Farmivirtaa välittää Oulun energia.

Tuotannon tunnuslukuja 2016

  • Laitoksella on ympäristölupa käsitellä 35 tonnia jätettä, vuonna 2016 käsittelymäärä oli 22,5 tonnia
  • Biokaasun tuotanto (metaania): 1,5 Mm³ (myyntiin 1 Mm³, omaan käyttöön 0,5 Mm³)
  • Tuotettu energia (myyntiin): 7000 MWh/a (5000 MWh lämpöä, 2000 MWh sähköä)
  • Lannoitteiden tuotanto 30 000 t/a
  • Investoinnit (2007-2016): 7,5 MEUR
  • Liikevaihto: 1,7 MEUR

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja, Mika Juvonen (mika.juvonen@bio10.fi)

Biokymppi in english