Erä-Eero – luontokuvausta, matkailua ja energiaa luonnon ehdoilla

Erä-Eero – luontokuvausta, matkailua ja energiaa luonnon ehdoilla

Erä-Eeron luontomatkailuyritys tarjoaa pääasiallisesti palveluja villieläinten katseluun ja valokuvaukseen sekä muita luontoelämyksiä. Yritys tarjoaa luontokuvausta ja katselukojuja ympärivuotisesti. Erä-Eeron luontokuvauskohteet ovat myös maailmanlaajuisesti tunnettuja, erityisesti ahman kuvausten osalta. Muita nähtäviä lajeja ovat mm. karhu, susi, kettu, majava, kanahaukka ja maa- ja merikotka. Vieralijoita Erä-Eeron kohteissa on n. 500 kuvausasiakasta vuodessa, joista 80% on ulkomaalaisia.

Erä-Eero sijaitsee Lieksassa, Patvinsuon kansallispuiston läheisyydessä sähköverkon ja muun kunnallistekniikan ulkopuolella. Uusiutuwat hankkeen, NatureBest hankkeen, Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toimijoiden sekä Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä on kartoitettu Erä-Eeron energiaratkaisuja entistä vähähiilisempään suuntaan. Katselmoinnissa kartoitettiin yrityksen nykyistä toimintaa sekä tulevaisuuden tarpeita energian suhteen. Katselmoinnissa perusteena eri energiaratkaisuille olivat energian tuotanto luonnon ehdoilla, eli paikan luontoarvot ohjasivat vahvasti käyttöönotettavia energiaratkaisuja.

Tarkoituksena oli lähteä miettimään erilaisia vähähiilisiä ratkaisuja ja vähentää mm. fossiilisilla polttoaineilla ja huonolla hyötysuhteella tuotettua sähköä aggregaatilla sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä kohteessa. Luontomatkailun ja luonnonsuojelukohteen kannalta oli tärkeää, että energiantuotantoa tehtäisiin luonnon ehdoilla. Toisin sanoen järjestelmät eivät saisi merkittävästi erottua luonnosta ja rakennuksista tai muokata olemassa olevaa luontoa. Lisäksi järjestelmien tulisi olla käytöltään hiljaisia, jotta ne eivät häiritsisi alueen luontomatkailua sekä alueen eläimiä. Yrityksessä tarvitaan sähköä erityisesti luontomatkailijoiden älylaitteiden, tietokoneiden, kameroiden lataukseen sekä rakennusten valaistukseen. Lisäksi sähköä tarvitaan mm. erilaisten akkutyökalujen ja imurin lataukseen.

Erä-Eeron kohteessa päädyttiin kasvattamaan ja nykyaikaistamaan aikaisempaa aurinkoenergiajärjestelmää reippaasti vastaamaan asiakkaiden sekä yrityksen tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi lähdettiin kokeilemaan alueen läheisyydessä olevan puron hyödyntämistä mikrovesivoimalla, siten että puron virtaamaa tai uomaa ei muokata millään tavalla. Tarkoituksena oli demonstroida mikrokokoluokan ympärivuorokautista energiantuotantoa esimerkiksi älylaitteiden akkujen lataamiseen.

Erä-Eerolle asennettiin 870 Wp:n aurinkosähköjärjestelmä, invertteri ja laturi (230 V), sekä 230 V:n pistorasiat, jotta sähköä voidaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti. Akuston koko on 5 kWh, jotta energiaa riittäisi vielä pitkälle syksyynkin. Aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä käytetään pääsääntöisesti valaistuksen jääkaapin käyttöön, akkukäyttöisten työkalujen ja imurin lataukseen sekä asiakkaiden äly- ja kuvauslaitteiden lataukseen. Aikaisemmin Erä-Eeron toiminnassa on vuosittain kulunut 300 litraa polttoainetta sähkön tuottamiseen aggregaatilla. Aurinkojärjestelmä tulee vähentämään merkittävästi agragaatin käyttöä sekä vähentämään osaltaan myös päästöjä sekä meluhaittoja. Bensiinin palamisen päästöt ovat olleet 700 kg CO2-ekv. ilman polttoaineen valmistamisen ja toimittamisen aiheuttamia päästöjä.

Mikrovesiturbiinit asennettiin ”kelluvana” asennuksena pilotin omaisesti lähellä virtaavaan puroon, eli kiinteästä asennuksesta ei ole kysymys. Turbiinien paikkaa on helppo vaihtaa virtauksen mukaan. Mikrovesiturbiineja varten ei tarvitse muokata puron uomaa tai virtausta esimerkiksi patoamalla. Pilotissa käytettiin kahta nimellisteholtaan 15 W:n Waterlily-merkkistä mikrovesiturbiinia, jotka rinnankytkettynä tuottavat sähköä led-valaistukseen läheiseen saunaan tai älylaitteiden lataukseen. Pilotin jälkeen turbiinit jäävät Erä-Eeron käyttöön.

Erä-Eeron energiaratkaisut tarjoavat luontomatkailuille sekä asiakkaille sopivan ja vähähiilisen tavan tuottaa energiaa.

Katsoesittelyvideo kohteesta (alla):

Erä-Eeron yhteystiedot:

Erä-Eero
T:mi Eero Kortelainen
Puh: 0400 159 452 ja 0400 432218
Internet: http://www.eraeero.com
e-Mail: info@eraeero.com
Auto navigaattorilla tultaessa kämpälle: Kontiovaarantie 70, Lieksa