Kontio-Energia -osuuskunta ja Biowin Karelia Oy – Lämpöyrittäjyyttä Kontiolahdella

Kontio-Energia -osuuskunta ja Biowin Karelia Oy – Lämpöyrittäjyyttä Kontiolahdella

Kontio-Energia -osuuskunta on perustettu vuonna 1998. Sen toimialana on lämpöenergian tuotanto ja myynti sekä pienimuotoinen polttopuun myynti. Yritys suorittaa myös energiapuun hankintaa, korjuuta ja haketusta. Osuuskunnassa on 25 jäsentä. Haketta myydään myös osuuskunnan ulkopuolelle. Energiapuun yritys hankkii kotikuntansa ja lähikuntien alueen metsistä. Osuuskunta ostaa käyttämästään hakkeesta 10 – 25 % jäseniltään. Suurin asiakas on Kontiolahden kunta, joka ostaa, lämpöä ja käyttöpalveluja. Yhteistyökumppanina toimii myös Biowin Karelia Oy, jonka lämpölaitoksia osuuskunta operoi. Kontio-Energia omistaa Biowin Kareliasta 40%.

Puunkorjuussa, haketuksessa ja kuljetuksissa käytetään paikallisia osaavia yrityksiä ja urakoitsijoiden palveluja. Alihankkijoina toimivat Metsäpalvelu Turunen, Metsäkoneurakointi Teemu Tiitinen Oy ja Arin Sora ja Kaivu. Metsäpalvelu Turunen ja Metsäkoneurakointi Teemu Tiitinen Oy vastaavat energiapuun hankinnasta, hakkuusta ja kasauksesta. Arin Sora ja Kaivu hakettaa ja kuljettaa laitoksille ostetun energiapuun.

Kontio-Energia Osuuskunta ja Biowin Oy ovat kasvaneet merkittäväksi bioenergia-alan toimijoiksi Kontiolahden seudulla. Fossiilisten energialähteiden korvaaminen lähellä tuotetulla bioenergialla on hyväksi ympäristölle ja alueen taloudelle sekä työllisyydelle. Käytettävä hakepolttoaine tulee keskimäärin 15 km päästä laitoksilta. Kauimmainen jäsen on Outokummusta, josta tulee matkaa n. 50 km. Osuuskunnan jäsenet ylläpitävät ja hoitavat laitokset.

Kontio-Energialla on neljä omaa hakelämpölaitosta eri puolilla Kontiolahtea. Kontio-Energian omat lämpölaitokset sijaitsevat Jakokoskella, Kylmäojalla, Ukonharjulla ja Varparannalla. Niiden lisäksi osuuskunta on osakkaana Biowin Karelia Oy:ssä, jolla on kaksi hakelämpölaitosta Kontiolahden Lehmossa ja Vaskelassa. Yritys tuottaa myös käyttöpalvelun Kontiolahden kunnan laitokselle Kirkonkylällä Karpalokaarella. Kaikissa lämpölaitoksissa käytetään pääpolttoaineena metsähaketta ja varavoimana kevyttä polttoöljyä.

Aurinkovoimalat

Kontio-Energia -osuuskunta ja Biowin Karelia Oy ovat mukana Poveria auringosta -hankkeessa. Hankkeessa on toteutettu aurinkosähköjärjestelmien investoinnit Lehmon, Ukonharjun ja Vaskelan lämpölaitosten yhteyteen.

Lehmon aurinkosähköjärjestelmä:

 • Rakennettu ja käyttöönotettu 9/2017
 • Asennus: Sähköasennus Mirotex Oy
 • Teho: 5,67 kWp
 • Koko: 35 m2
 • Paneelit: Amerisolar 270 W  (21 kpl)
 • Invertteri: Fronius Symo 5 kW
 • 2 – piiri – asennus (etelä – länsi)
 • Omakulutusaste n. 90 % (aurinkosähkön oman käytön osuus)
 • Omavaraisuusaste 10 % (osuus koko vuoden sähkönkulutuksesta)
 • Omavaraisuusaste kesäkuukausina n. 33 – 43 %
 • Tuotantoennuste vuodessa 3600 – 3800 kWh ((lumipeittävyys tammikuu 100 %, helmikuu 85 %, maaliskuu 25 %, lähde: PV-sol simulointiohjelma)
 • CO2 päästöjen vähennys/vuosi laskettuna keskimääräisen sähköntuotannon CO2-päästökertoimen 176 kg CO 2/MWh mukaan on n. 650 kg/vuosi.
 • Investointi on saanut energiatukea 25 % (Tekes)
 • Tuetun investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika 12 vuotta ja sisäinen korkokanta 8 % (2 %:n sähkön hinnan nousu, laskentakorkokanta 0 %)
 • Järjestelmän arvioitu elinkaari 30 vuotta

Lehmon aurinkosähköjärjestelmän live-seuranta

Ukonharjun aurinkosähköjärjestelmä:

 • Rakennettu ja käyttöönotettu 9/2017
 • Asennus: Sähköasennus Mirotex Oy
 • Teho: 4,86kWp
 • Koko: 29,3 m2
 • Paneelit: Amerisolar 270 W  (18 kpl)
 • Invertteri: Fronius Symo 4.5 kW
 • Omakulutusaste n. 100 % (aurinkosähkön oman käytön osuus)
 • Omavaraisuusaste 12 % (osuus koko vuoden sähkönkulutuksesta)
 • Omavaraisuusaste kesäkuukausina n. 30 %
 • Tuotantoennuste vuodessa 2700 – 2800 kWh ((lumipeittävyys tammikuu 100 %, helmikuu 85 %, maaliskuu 25 %, lähde: PV-sol simulointiohjelma)
 • CO2 päästöjen vähennys/vuosi laskettuna keskimääräisen sähköntuotannon CO2-päästökertoimen 176 kg CO 2/MWh mukaan on n. 475 kg/vuosi

Ukonharjun aurinkosähköjärjestelmän live-seuranta

Vaskelan aurinkosähköjärjestelmä:

 • Rakennettu ja käyttöönotettu 9/2017
 • Asennus: Sähköasennus Mirotex Oy
 • Teho: 7,56 kWp
 • Koko: 35 m2
 • Paneelit: Amerisolar 270 W  (28 kpl)
 • Invertteri: Fronius Symo 7 kW
 • Omakulutusaste n. 75 % (aurinkosähkön oman käytön osuus)
 • Omavaraisuusaste 14,3 % (osuus koko vuoden sähkönkulutuksesta)
 • Omavaraisuusaste kesäkuukausina n. 25 %
 • Tuotantoennuste vuodessa 5400 – 5500 kWh ((lumipeittävyys tammikuu 100 %, helmikuu 85 %, maaliskuu 25 %, lähde: PV-sol simulointiohjelma)
 • CO2 päästöjen vähennys/vuosi laskettuna keskimääräisen sähköntuotannon CO2-päästökertoimen 176 kg CO 2/MWh mukaan on n. 960 kg/vuosi.
 • Investointi on saanut energiatukea 25 % (Tekes)
 • Tuetun investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika 11 vuotta ja sisäinen korkokanta 8 % (2 %:n sähkön hinnan nousu, laskentakorkokanta 0 %)
 • Järjestelmän arvioitu elinkaari 30 vuotta

Vaskelan aurinkosähköjärjestelmän live-seuranta

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Ilkka Lukkarinen, puh. 0400 170 033, email. ilkka.lukkarinen@kontio-energia.fi

Sihteeri: Teppo Pitkänen, puh. 040 731 8224, email. teppo.pitkanen@kontio-energia.fi

Energiapuun ostomies: Matti Ikäheimonen, puh. 050 573 3939, email. matti.ikaheimonen@kontio-energia.fi