Katsaus biokaasun liiketoimintamalleihin

Tässä selvityksessä käsitellään biokaasun liiketoimintamallien eri vaihtoehtoja, painottuen maaseutuyritysten näkökulmaan UusiutuWat -hankkeen kohderyhmänä. Selvitys perustuu suomalaisten biokaasuyritysten tapauskuvauksiin (10 kpl), joista on tulkittu liiketoiminintamalilien keskeisiä piirteitä. Liiketoimintamallit perustuvat usein paikallisen toimintaympäristön tarjoamiin kilpailuetuihin ja eivät yleensä ole suoraan siirrettävissä vaan niistä voidaan saada ideoita paikallisen toimintamallin suunnitteluun. Liiketoimintamallit ovat myös yleistyksiä toiminnasta ja usein liiketoiminnassa on piirteitä useasta mallista.

Okkonen, L & Blomqvist K. 2020. Biokaasun liiketoimintamalleja