Kommunikoiva energia

Energiamurros, hiilineutraalisuus ja digitaaliset murrosteknologiat ovat ajankohtaisia teemoja.

Hankkeessa kehitetään ja edistetään:

  • lähienergiayhteisö -pilotteja
  • hiilineutraaleja digitaalisia verkkopalveluja
  • liiketoiminnan kestävyydestä strategisena valintana.

Toteutukseen osallistuu monialaisia asiantuntijoita, yrittäjiä ja opiskelijoita mm. hackathon -tapahtumien muodossa. Pilotoinnit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä energia- ja media-alan yritysten kanssa ja ne toimivat uusien toimintamallien, menetelmien ja liiketoiminnan edistäjinä.

Hankkeen odotetaan tuottavan uusia toimintamalleja ja palveluja, joiden kautta uusi energiamurros ja hiilineutraalisuus konkretisoituvat kuluttajille, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Toiminta-aika: 1.1.2021 – 31.8.2023

Vipuvoimaa EU:lta