Puulämmitystä tehokkaasti ja vähäpäästöisesti – seminaari

UusiutuWat-hanke oli mukana Puulämmitystä tehokkaasti ja vähäpäästöisesti – seminaarissa, jossa käytiin läpi mm. puulämmityksen nykytilaa Suomessa, savukaasumittausten tulkitsemista sekä pienkattiloiden päästöjä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Puulämmitystä tehokkaasti ja vähäpäästöisesti -seminaari sekä oli osa valtakunnallista biokattiloiden energiatehokkuusohjelmaa (Kutteri II). Ohjelmassa ovat mukana Bioenergia ry, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Laatukattila Oy, Lämmitysenergia Yhdistys ry, Motiva Oy, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen Omakotiliitto ry sekä ympäristöministeriö.

11.10.2019 järjestetyn seminaarin aineistot löytyvät verkkosivuilta: www.tehokkaastipuulla.fi.