Sähkövarastohankkeen raportit luettavissa

Mobiilisähkövarastolla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle oli hankekokonaisuus, joka koostui kehittämishankkeesta ja investointihankkeesta. Hankkeiden kestoaika oli 1.4.2017 – 31.3.2020.

Hankkeilla edistettiin mobiilien ja kiinteiden sähkövarastojen käyttöä Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeessa koottiin ja tuotettiin uutta tietoa sähkövarastojen parhaista käyttökelpoisista teknologioista ja parhaista käytänteistä Itä-Suomen olosuhteisiin sovellettuna demonstraatioiden, asiantuntijoiden, kirjallisuuslähteiden sekä tiedonhankintamatkojen kautta. Lisäksi ennakoitiin lisääntyvän sähkön kiinteistökohtaisen mikrotuotannon vaikutuksia ja mahdollisuuksia sähköalan liiketoimintoihin ja ansaintamahdollisuuksiin niin kotitalouksien, sähköyhtiöiden, sähköverkkoyhtiöiden, palvelualan yritysten ja laitetoimittajienkin kannalta. Hanketoimenpiteitä varten hankkeessa investointiin erilaisiin sähkövarastoihin sekä niitä ohjaaviin sekä tukeviin laitteistoihin.

Sähköistä liikennettä edistettiin mm. demonstroimalla muunnossähköauton monipuolisia käyttömahdollisuuksia sähkövarastona. Hankkeella edistettiin myös vähähiilisempää sähköntuotantoa niin perusvoiman kuin säätövoimankin osalta.

Hankkeessa tuotetut raportit ovat luettavissa hankkeen sivuilta TÄSTÄ