Uusia energiaraittikohteita ja videoita

Uusia kohteita ja videoesittelyitä on lisätty Energiaraitille.

Energiaraitille on lisätty Tmi MottiMikon videoesittely. MottiMikon toiminta polttopuuntuotannossa on kiinnostanut paljon eri tahoja. MottiMikon polttopuun tuotantoon ja terminaaliin ovat käyneet tutustumassa useammat niin kansalliset kuin kansainvälisetkin ryhmät. Katso video tästä.

Enon Energia osuuskunta on jatkanut Poveria auringosta hankkeesta saatujen hyvien kokemusten pohjalta hakelämpölaitostensa integroimista aurinkoenergialla. Uimaharjun hakelämpölaitokselle on investoitu mykyaikainen aurinkosähköjärjestelmä uuden hakevarastorakennuksen yhteyteen. Uuteen hakevarastoon on asennettu myös lattialämmityspiirit, joihin voidaan ajaa lämpöä hakehakelämpölaitoksesta. Lämmityksellä pyritään parantamaan hakkeen laatua sekä estämään hakkeen jäätymistä kovilla pakkasilla. Katso esittelyvideo tästä.

Sähköasennus Mirotex Oy on panostanut omassa toiminnassaan vähähiilisen energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen sekä yrityksessä katsotaan myös tulevaisuuteen älykkäiden energiajärjestelmän kautta. Katso Sähköasennus Mirotex Oy:n videoesittely tästä.

Lisää kohteita energiaraitille on mahdollisesti luvassa myöhemmin mm. biokaasusta ja lämpöpumppuratkaisuista.