UusiutuWat- ja BioraEE-hankkeiden biokaasuretki Turun seudulle

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)-hanke ja UusiutuWat-hanke vierailivat ja tutustuivat Turun seudulla erilaisiin biokaasulaitos- ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, jotka sisälsivät ison toimijan ratkaisuja, oppimisympäristöjä ammattioppilaitoksessa sekä uuden teknologian viimeisimpiä ratkaisuja mm. energian varastoimiseen ja liikennepolttoaineen tekemiseen.

Lue lisää retkestä Suomen ympäristökeskuksen Susanna Hornin yhteenvedosta