Valtakunnalliset energiayrittäjäpäivät 19.4 – 22.4.2022 matkaraportti

Uusiutuwat hanke osallistui energiayrittäjien valtakunnallisiin seminaaripäiviin sekä koulutus-matkalle Viroon 19 – 22.4.2022. Matkan järjestelyistä vastasivat Suomen Metsäkeskus ja Ther-mopolis Oy yhteistyössä Bioenergia ry:n kanssa.

Matka koostui yhdestä seminaariosuuspäivästä, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita mm. energiayrittäjyydestä, energiamurroksesta sekä biokaasun mahdollisuuksista energiayrittäjyy-dessä. Koulutus- ja ekskursiomatkaosio Virossa sisälsi tutustumista erilaisiin energiakohteisiin, energiayrittämiseen Virossa sekä matkalla olevien eri organisaatioiden osallistujien välisiin kes-kusteluihin ja tiedonvaihtoon.

Matkaraportti luettavissa tästä