Sirkkalan energiapuiston aurinkoenergiajärjestelmät

Sirkkalan energiapuistoon on asennettu aurinkopaneelien testausympäristö, jossa voidaan vertailla eri valmistajien aurinkosähköjärjestelmiä ja aurinkokerääjiä. Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä ja aurinkokeräimillä lämpöenergiaa auringon säteilystä. Aurinkopaneelit ja keräimet tuottavat energiaa Sirkkalan kiinteistön omiin energiantarpeisiin. Aurinkoenergiaa voidaan varastoida sähkönä erillisiin sähkövarastoihin (akkuihin) tai lämpönä vesivaraajaan.

Sirkkalan energiapuiston aurinkosähköjärjestelmien inverttereitä (yllä) ja aurinkolämpöjärjestelmien pumppuryhmiä (edessä)

Sirkkalan energiapuiston aurinkosähköjärjestelmät

Sirkkalan energiapuiston aurinkolämpöjärjestelmät

Hybridijärjestelmät ja sähkövarastot