Alavan maatila – Suunnannäyttäjä Pohjois-Karjalan maatilojen aurinkosähköistämisessä

Alavan maatila – Suunnannäyttäjä Pohjois-Karjalan maatilojen aurinkosähköistämisessä

Kiteellä, Kiteenlahdessa, sijaitsee Antti ja Kati Timosen 60 lypsävän karjatila. Tilanpitoa on harjoitettu kyseisellä paikalla jo vuodesta 1675. Alavan maatila on ollut edelläkävijänä Pohjois-Karjalassa maatilojen aurinkosähkön käyttöönotossa ja tilalla on ollut käytössä vuodesta 2014 33 kW:n aurinkosähköjärjestelmä. Se oli valmistuessaan Pohjois-Karjalan suurin aurinkosähkövoimala. Tilalle on myös asennettu vuonna 2006 maalämpö öljylämmityksen tilalle sekä tilan energiakuluja on vähennetty asentamalla led-valaisimia. Tilan toiminnan kannattavuutta onkin saatu lisättyä vähentämällä juuri energiakuluista. Lisäksi tehdyt toimenpiteet ovat vähentäneet tilan tuottamia hiilidioksidipäästöjä.

Alavan tilan aurinkosähköjärjestelmä sijaitsee kylmäpihaton katolla, joka on kattolappeeltaan miltei suoraan etelän suuntaan. Lisäksi ympärillä on paljon peltoaukeaa eikä ollenkaan puita, joten varjostavia tekijöitä on vähän. Katekulmaltaankin aurinkopaneelien sijoitus on lähellä optimaalista. Vuosittainen sähkön kulutus tilalla on n. 120 000 kWh ja lypsykarjatilalla menee sähköä paljon kesälläkin. Suurimpia sähkönkuluttajia ovat ilmanvaihtopuhaltimet, lypsäminen ja lypsetyn maidon jäähdytys.

Alavan maatilan aurinkosähköjärjestelmän tiedot:

 • Suunnittelu: Green Energy Finland ja Sähköasennus Mirotex Oy
 • Asennus: Sähköasennus Mirotex Oy
 • Teho: 33 kWp
 • Pinta-ala: n. 216 m2
 • Paneelit: Green Energy Finland 250 W (132 kpl)
 • Invertterit: 3 x 11 kW ABB
 • Arvoitu vuosituotanto: 26 000- 27 000
 • Arvioitu omakulutusaste: 85 – 90 %
 • Arvioitu omavaraisuusaste: 20 – 25 %
 • CO2 päästöjen vähennys/vuosi laskettuna keskimääräisen sähköntuotannon CO2-päästökertoimen 176 kg CO 2/MWh mukaan on n. 4750 kg/vuosi.
 • Kokonaisinvestointi n. 45 000 €
 • Investointituki 30 % (2014)
 • Arvioitu takaisinmaksuaika n. 9 – 10 vuotta.