UusiutuWat

UusiutuWat hankkeen lähtökohtana on maaseudun elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen parantamalla yritysten energiaomavaraisuutta, -tehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien hyödyntämistä.  Alueen maaseutuyrityksille ja yritysryhmille tarjotaan kannattavia yritysten taloutta vahvistavia toimenpiteitä ja yhteistyötapoja, joiden avulla voidaan turvata maaseudun elinvoimaisuutta. Huomattavan resurssipohjan muuntaminen kannattavaksi elinkeinotoiminnaksi perustuu yhteistyöverkostoihin, joissa on mukana yrityksiä, yhteisöjä, julkinen sektori ja tutkimus- ja kehittämistoimijoita.

Hankkeen tavoitteet:

  • UusiutuWat hankkeen päätavoitteena on edistää maaseutuyritysten yhteistyötä uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Energiaomavaraisuuden parantamisella tavoitellaan yritysten parempaa taloudellista kannattavuutta ja uusia liiketoimintoja, aluekehityshyötyjä, parempaa huoltovarmuutta ja ympäristöhyötyjä.
  • Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta edistetään liiketoimintoja, jotka olisivat yksittäisille yrityksille haasteellisia. Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö monipuolistavat alueen maaseutuyritysten toimintaa, parantavat infrastruktuurin ja koneiden käyttöastetta ja luovat paikallisesti merkittäviä pitkäaikaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.
  • UusiutuWat-hanke tarjoaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden palveluja, liiketoiminnan uudistamisen tukea, sekä malleja vähähiilisyyden parempaan hyödyntämiseen maaseutuyrityksissä. Hankkeen tuloksena on uusia yhteistyöverkostoja ja ratkaisuja alueelliseen uusiutuvan energian liiketoimintaan, maaseutuyritysten energiahuoltoon, sekä ympäristömyönteiseen tuote- ja palvelusuunnitteluun.

Hankkeen vaikutuksena ovat energiatehokkuuden parantuminen, uusiutuvan energian tuotannon ja käytön kasvu, päästövähennykset ja yritysten tuotteiden ja palvelujen markkinointihyödyt. Hankkeen toiminnan vaikutuksia seurataan suorien vaikutusten lisäksi myös aluetaloudellisten tulo- ja työllisyysvaikutusten sekä hiilijalanjäljen osalta.

Hankkeen toteusaika 1.1.2019 – 31.12.2021